Lan Hồ Điệp Đa Sắc

 Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD012  Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD012
3,800,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD013  Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD013
2,100,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD014  Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD014
2,916,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD015  Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD015
3,456,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD016  Chậu Lan Hồ Điệp Tím Trắng LHD016
3,900,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím Vàng LHD017  Chậu Lan Hồ Điệp Tím Vàng LHD017
1,800,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím Vàng LHD019  Chậu Lan Hồ Điệp Tím Vàng LHD019
4,428,000₫